Informasjon om valg av hovedtillitsvalgte

Av Bente Soltvedt Leversen, 24.01.2019

Ved nominasjonsfristens utløp, 15.januar, var det kommet inn 3 forslag på hovedtillitsvalgte (HTV); Jostein Storsæter, Frank Eide og Bente Soltvedt Leversen. Det er 3 likestilte verv på 100% frikjøp disse stiller til valg til.

Ettersom det kun foreligger en kandidat til hvert av de tre HTV-vervene for Norsk Sykepleierforbund i Bergen kommune innen nominasjonsfristens utløp, forelegges kandidatene for fylkesstyret i kommende møte 30.januar 2019 for at disse oppnevnes der. Dette er i hht NSFs vedtekter, §4 A Valg; "Dersom det kun foreligger en kandidat som hovedtillitsvalgt og/eller stedfortreder ved nominasjonsfristens utløp, kan valget avsluttes ved at fylkesstyret oppnevner vedkommende." 

Kandidatenes funksjonstid i kommende periode blir: 1.mars 2019 - 28.februar 2021. Vi takker engasjerte medlemmer som har vært forslagsstillere og nominasjonskomiteen for deres arbeid.

Eventuelle spørsmål kan rettes til fylkesleder Mette Mikkelsen.