Hva tilbyr østfoldkommunene sykepleiere i lønn?

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 25.01.2019

Sykepleiermangelen er stor. Spesielt hardt rammet er kommunehelsetjenesten. Hva har landets arbeidsgivere å by på når de skal rekruttere og beholde sykepleiere? Det har NSF undersøkt og her finner du resultatet.

Lønn er et viktig virkemiddel for å rekruttere landets mest etterspurte yrkesgruppe. Derfor har NSF laget en oversikt over hva landets arbeidsgivere på jakt etter sykepleiere, har å by på.Sykehuset Østfold, Indre Østfold Kompetansesenter/Helsehuset og 16 av 18 østfoldkommuner har svart på hva de har å tilby sykepleiere som er jobbsøkere. Hvaler og Våler har ikke svart på NSFs henvendelser.

I vedlagte lenke kan du finne resultatet både for Østfold og resten av landet under «Sjekk lønnsnivå»:  https://www.nsf.no/medlemsnett  NB! Du må være innlogget som medlem for å få tilgang. 

Basert på østfoldkommunenes svar har vi laget en egen oversikt som du finner vedlagt. 

Som denne oversikten viser, er det mange kommuner som har store problemer med å rekruttere sykepleiere, men likevel tilbyr minstelønn:

  • 5 av 16 kommuner som har svart, tilbyr nyutdannede sykepleiere minstelønn
  • 11 av 16 tilbyr sykepleiere med 16 års ansiennitet minstelønn
  • 12 av 16 tilbyr spesialsykepleiere med 16 års ansiennitet minstelønn

Fortsatt er det Rygge som utmerker seg ved å bruke lønn for å rekruttere og beholde sykepleiere. Det har hatt god effekt. Her lønnes helsesykepleiere uavhengig av ansiennitet 56.000 kr over minstelønn for spesialsykepleiere med 16 års ansiennitet. I Rygge er alle helsesykepleierstillinger besatt. Sykepleiere med videreutdanning på 60 studiepoeng lønnes som spesialsykepleiere med 16 års ansiennitet. Og da kommunen for noen år tilbake hadde problemer med å få besatt sykepleierstillinger på natt, la kommunen til et ekstra tillegg for ansvarlig sykepleier på 50.000 kr.

Erfaringene fra Rygge viser at lønn er et viktig virkemiddel for å rekruttere sykepleiere – og det virker.