Landsturne' med fokus på aktivitet og eldrehelse besøker Norges sørligste universitet i Grimstad

Av Tor Engevik, 25.01.2019

Sykepleier Tor Engevik og norgesmester i styrkeløft Unni Olsen på 73 år forsetter sin Norgesturné for å få økt fokus på eldrehelse. Den 16. januar hadde vi foredrag i Hammerfest, verdens nordligste universitetsby, mens vi den 23. januar har beveget oss 2000 km sørover til universitetet i Agder, Norges sørligste universitet. Ved UiA, Campus Grimstad holdt vi foredraget vårt: «aktive eldre - en levende alderdom med styrketrening og fysisk aktivitet som medisin», for engasjerte og hyggelige sykepleierstudenter og lærere. 

I Grimstad ble vi godt mottatt av universitetslektor Kjersti Marie Frivoll Johnsen og tidligere mangeårig leder for alle faggruppene i NSF, Frank Oterholt. Og hva passer vel bedre enn at Frank nå arbeider som prosjektleder for helse og idrettsvitenskap ved universitetet i Agder. Kjersti og Frank viste oss rundt på det flotte universitet i Grimstad der sykepleierstudentene i tillegg til teori og praksis får utvikle sine ferdigheter på flotte og store øvingsrom med senger, masse utstyr og med mulighet for å ha dukker i full størrelse i nesten hver seng. I tillegg hadde de øvingsrom med avanserte pasientsimulatorer der man kan simulere virkelige pasientsituasjoner med ulike symptomer i realistiske omgivelser. Universitetet arrangerer også jevnlig kurs for praksisveiledere i samarbeid med spesialist- og kommunehelsetjenesten, der sykepleiere får øve seg på realistiske case. Det arrangeres også fasilitatorkurs innen medisinsk simulering for helsepersonell. Og ikke minst hadde de rom med all verdens velferdsteknologi på universitetet i Agder. 

Universitetslektor Hanne Synøve Briseid bisto med det tekniske under foredraget og 30 av de entusiastiske sykepleierstudentene meldte seg inn i faggruppen. Studentene vil nå få fagtidskriftet Geriatrisk sykepleie med gode og fagfellevurderte fagartikler gratis i posten to ganger årlig. Bachelorstudenter som er medlem i NSF kan alle bli gratis medlem ved å sende en sms med GERIATRI til 02409.

 

Tor spurte avslutningsvis sykepleierstudentene om hva de ville syntes var viktig når de selv blir gamle? Og noen av svarene var: familie, tacofredag, trekkspill, hyggelig samvær, felleskap, frihet, Netflix, mestring, glede, trygghet, kjærlighet, nestekjærlighet, verdighet, aktivitet, variasjon, velvære, katter, god mat, respekt og en meningsfull hverdag. Vi lar disse ordene stå til inspirasjon for alle som arbeider i eldreomsorgen.