Master i avansert sykepleie til kronisk syke ved HiØ

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 28.01.2019

- Send sykepleierne deres på masterutdanning i sykepleie, er helseminister Bent Høies oppfordring til landets kommuner.

Kommunehelsetjenesten trenger denne typen kompetanse både for å sikre pasientene gode helsetjenester, utvikle sykepleiefaget og fordi det trengs mer forskning i kommunehelsetjenesten. Muligheter til fagutvikling er også et sterkt virkemiddel for å beholde dyktige og engasjerte fagfolk.

Derfor har høgskoler og universitet etablert nye masterutdanninger i avansert klinisk sykepleie. Nytt av året er at Høgskolen i Østfold nå tilbyr masterutdanning i avansert sykepleie til kronisk syke som heltidsstudium. Studiet passer for sykepleiere som ønsker mer spesialkompetanse i forhold til avansert vurdering av ulike kliniske tilstander og akutt helseforverring. Studiet passer for sykepleiere både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Undervisningen er samlingsbasert (8 samlinger á 3 dager pr semester), slik at det kan være mulig å kombinere med noe jobb. Utvikling av avansert vurderings- og handlingskompetanse står i fokus. Studiet er basert på undervisning på høgskolen og klinisk praksis under veiledning.
I vedlagte lenke kan du lese mer om HiØs masterutdanning i avansert sykepleie til kronisk syke; https://www.hiof.no/studier/programmer/mavspl-h-masterstudium-i-sykepleie/%20/?utm_source=Lederinformasjon%20fra%20NSF%20%26Oslash%3Bstfold_28.01.2019_4244342&utm_medium=email&utm_content=textlink&utm_campaign=Masterutdanning%20i%20avansert%20sykepleie%20til%20kronisk%20syke%20ved%20Hi%26Oslash%3B

NB! Søknadsfristen er 1. mars 2019.

Økonomisk støtte
I statsbudsjettet er det satt av ca. 10 millioner kroner i lønnstilskudd til sykepleiere som tar masterutdanning i avansert klinisk sykepleie. Disse midlene kan kommunene søke på. På tampen av 2018 ble det gitt slikt lønnstilskudd til seks sykepleiere i Østfold; to i Eidsberg, en i Askim, en i Fredrikstad, en i Sarpsborg og en på Indre Østfold Kompetansesenter/Helsehuset. Arbeidsgiver får da dekket 25 prosent av utgiftene til lønn fra staten. Betingelsen er at kommunen da må dekke 25 prosent. Resten må studenten selv finansiere.

Før du begynner på utdanningen er det viktig å avklare med din leder hvilke vilkår som gjelder; får du permisjon med lønn? Utgifter som dekkes? Og hvordan vil din nye kompetanse brukes og verdsettes? Vil du få masterlønn og nye/endrede oppgaver?

NSF støtter helseministerens oppfordring til kommunene; Send deres sykepleiere på masterutdanning i avansert klinisk sykepleie – helsetjenesten trenger deres nye kompetanse både nå og i fremtiden!