Kontaktinformasjon

Av Silje Anfinsen Østrem, 28.01.2019

Siri Rugland Ree
Hovedtillitsvalgt 100 %
Tlf. 51 33 57 72
Mob. 926 34 366
siri.rugland.ree@sandnes.kommune.no

Anne Selsvik
Hovedtillitsvalgt 30 %
Tlf. 51 33 63 69
Mob. 926 16 354
anne.selsvik@sandnes.kommune.no

Siri treffes daglig.
Anne treffes hver onsdag og i partallsuker også på fredag.