Lederkonferansen 2019

Av Elin Lundby, 29.01.2019

Norsk Sykepleierforbund fortsetter sin satsing på ledere og inviterer til regional lederkonferanse 6. mars. Konferansen avholdes på splitter nye Thon hotel Storo, og har tema "Kompetente sykepleieledere og sterke fagmiljø" Påmelding her: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4183166/12543

Frist for påmelding er 13. februar

Ledere på alle nivå er velkommen og i tillegg er hovedtillitsvalgte invitert. Målet er å bidra med faglige innspill og skape en arena for kompetanse og nettverksbygging for ledere. Sterke fagmiljøer krever gode, kompetente ledere.

Vi byr på:

Solveig Osborg Ose - forfatter og seniorforsker ved Sintef

Rita Jacobsen - sykepleier og professor ved Lovisenberg diakonale høgskole

Tone Eriksen - overlege i Arbeidstilsynet

Sigrid Sollund - forfatter og journalist i NRK

Vi får også foredrag om mentorordningen ved Diakonhjemmet.

Se detaljert program i påmeldingslenken.

 

Vel møtt!