Krever politisk handling for likelønn

Av NSF, 31.01.2019

– Historien viser dessverre at frie forhandlinger ikke leverer løsningen på likelønnsutfordringen. Vi står med et politisk skapt problem fra tiden da kvinner ikke ble regnet som forsørgere – og vi krever politisk handling, sa NSFs nestleder Solveig Kopperstad Bratseth til Stortingets familie- og kulturkomité under dagens høring om likelønn.

Det var representanter fra SV som har kommet med tre forslag til tiltak for likelønn, og Kopperstad Bratseth ga honnør og støtte til initiativet. Hun viste til at nesten ingen snakker om likelønn lenger, til tross for at likelønnsgapet knapt har endret seg:

– I fjor var det 10 år siden Likelønnskommisjonen la fram sin utredning Kjønn og lønn. Vi kan konstatere at det ene av de to kontroversielle forslagene fra Kommisjonen – tredeling av foreldrepermisjonen – nå er gjennomført. Det andre forslaget – et lønnsløft og en likelønnspott til de kvinnedominerte gruppene i offentlig sektor – ble lagt i skuffen. Og der ble det liggende.

NSFs nestleder konstaterte at regjeringen overlater ansvaret til partene, arbeidsgiverorganisasjonene tilbakeviser hele likelønnsspørsmålet, og på arbeidstakersiden har man ikke klart å enes om hva likelønn handler om.

I dag tjener kvinner generelt 87 prosent av det menn gjør (målt som timelønn og heltidsekvivalenter). Men brutt ned på utdanningsnivå, er det store forskjeller. Mens likelønnsgapet for ansatte med utdanning på grunnskolenivå er i overkant av 10 prosent, er det for utdanningsgruppene med t.o.m. fire år på høyskole/universitet på 20 prosent. Det er også i denne gruppa at kvinneandelen er størst.

– Flere av yrkesgruppene der lønnsgapet er størst, er også grupper det er mangel på. Ut fra markedslogikk skulle man dermed tro at lønn ville være et aktuelt virkemiddel. Men vi får igjen demonstrert at markedet ikke virker for oss, påpekte Kopperstad Bratseth. – Og vi kan bare glemme å få menn til å søke seg til helseyrkene hvis vi ikke gjør noe med yrkenes status, med lønn og heltid. Vi må slutte å se på offentlig sektor og velferdsyrkene som en utgiftspost. Det er ikke bare i privat sektor det skjer verdiskaping; verdiskaping skjer også i offentlig sektor, og det må vi bevisstgjøres på.

Likelønnsproblemet er stort i alle nordiske land. De seks nordiske sykepleierorganisasjonene sendte derfor i fjor høst en felles appell til de nordiske lands regjeringer og krever politisk handling for likelønn.

Meldingen fra NSF er klar: – Regjeringen har et klart ansvar for å bidra til å løse de strukturelle likelønnsutfordringene. Stortinget må kreve politiske tiltak og ansvarliggjøring. Så må også partene i arbeidslivet ta sitt ansvar for å fjerne de kjønnsbaserte lønnsforskjellene. Vi må lage en forpliktende opptrappingsplan som ivaretar kompleksiteten i likelønnsproblematikken. Og så er det helt nødvendig for frontfagets legitimitet at det gis rom for å gi offentlig sektor utvidede rammer for å løfte kvinnedominerte grupper. Likelønn er en samfunnsutfordring som ikke kan løses innenfor de ordinære tariffoppgjørene.

Høring i familie og kulturkomiteen