Arbeidstidskurs for ledere 26. mars

Av Trude Hansen, 31.01.2019

26. mars arrangerer fylkeskontoret i Buskerud arbeidstidskurs for ledere. Kurset arrangeres i NSF sine lokaler i Drammen.

Husk å logge deg inn med medlemsnummer før du melder deg på, for å få kurset gratis.

Vi kommer til å gå gjennom følgende temaer:

 • Arbeidstidens lengde og plassering
 • Fritid og pauser
 • Overtid
 • Forskjøvet arbeidstid
 • Bemanningsplanlegging
 • Inngåelse av turnusavtale
 • Ulike typer turnus 
 • Den gode turnus
 • Høytidsturnus
 • Sommerturnus
 • Vakt på vaktrom og hjemmevakt

Kurset er gratis for medlemmer og koster 1700,- for ikke-medlemmer.

Meld deg på via: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4239708/12548