Resultat av valg på hovedtillitsvalgte

Av NSF OUS, 04.02.2019

Valget på hovedtillitsvalgte for perioden 2019-2021 ble avsluttet 30.januar og resultatet ble lik nominasjonskomiteens innstilling.

Følgende 10 ble valgt (i alfabetisk rekkefølge):

 

Berit Averstad

Maren Clason

Anne Hauan Helle

Therese Heggedal

Cathrine Hoelstad

Marie Holmseth

Mette Neergård

Marianne Nordahl

Rolf-André Oxholm

Nina Qvale-Hjertenes

 

 

Med vennlig hilsen

Nominasjonskomiteen

Vibeke Hesselberg

Anett Skjellet

Morten Sommerstad

Ragnhild Nyhagen

Odd Rønningsveen