Regjeringen vurderer ny finansiering av den kommunale jordmortjenesten

Av nsf, 04.02.2019

Jordmorforbundet er svært fornøyd med at Helsedirektoratet nå skal i gang med å vurdere finansieringen av tjenester ytt av jordmor til gravide og barselkvinner i kommunene. Jordmorforbundet har bidratt sterkt til dette gjennom vårt krav om statlig finansiert jordmortjeneste kombinert med normtall for å sikre en styrket kommunaljordmortjeneste.

Dette viser at regjeringen mener alvor når de har sagt at de skal styrke jordmortjenesten kommunalt, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup.

– Hva mener dere er årsaken til jordmormangelen?

– Svangerskapsomsorgen er organisert slik at det ikke koster kommunene en krone å bruke fastleger, som er statlig finansiert, mens det går over kommunalt budsjett å ansette jordmor. Dette må finansielt organiseres likt i framtida. Jordmortjenesten må være statlig finansiert, kombinert med normtall. Da sikres et tilgjengelig og likeverdig jordmortilbud i kommunene. I tillegg må det utdannes flere enn 100 jordmødre i året, og de må tilbys hele stillinger som det er mulig å leve av, sier Schjelderup.

Jordmorforbundets nasjonale kartlegging viser at 75 prosent av jordmorstudentene oppgir at de ønsker å jobbe heltid. Kun 1,6 prosent oppgir at de fikk tilbud om 100 prosent fast stilling etter endt utdanning. Kun 11 prosent av dem ble tilbudt full stilling når også vikariater inkluderes.

Jordmors finansiering skal sammenlignes med tjenester til samme målgruppe ytt av andre yrkesgrupper som lege og helsesykepleier. Dette oppdraget er gitt regjeringen med bakgrunn i vedtak nr. 748, 24. mai 2018: "Stortinget ber regjeringen styrke den kommunale jordmortjenesten og vurdere ny finansiering, slik at det blir mer attraktivt for kommuner å tilsette jordmødre."

Vedtaket ble truffet ved behandling av Representantforslag154 S (2017–2018) om tiltak for å sikre mor og barn ei fagleg god barselomsorg og hindre uforsvarlege kutt i liggjetid på sjukehus etter fødsel, og Representantforslag168 S (2017–2018) om åtte tiltak for å sikre trygg fødselsomsorg, jf. Innst.280 S (2017–2018).

Anmodningsvedtaket følges opp gjennom utredningsoppdrag til Helsedirektoratet i tildelingsbrevet for 2019.

Oppdraget vil bli spesifisert i eget brev og/eller i møte.

Her kan du lese mer om dette:

https://www.regjeringen.no/contentassets/889319cb65664b63a9938b3273316033/statsbudsjettet-2019---kap.-740-helsedirektoratet---tildeling-av-bevilgning1405121.pdf