For mange er sykehjemmet siste stasjon. Da burde det i det minste være fest på perrongen.

Av Katrine Linnom Pedersen, 05.02.2019

Sykepleier Tor Engevik og norgesmester i styrkeløft Unni Olsen på 73 år vil takke alle de langt over 1000 dedikerte sykepleierstudentene og titalls høyskole- og universitetslektorene som vi har truffet på vår Norgesturné for å få økt fokus på eldrehelse. På syvende og siste stopp i vår januarturné var vi den 30. januar i Stavanger og traff 280 dedikerte sykepleierstudenter.

Etter foredraget vårt: «aktive eldre - en levende alderdom med styrketrening og fysisk aktivitet som medisin»,  meldte nærmere 90 av studentene seg inn i NSF’s faggruppe for geriatri og demens og ga uttrykk for at de ville engasjere seg i eldreomsorg. Studentene vil nå få det vitenskaplige fagtidskriftet Geriatrisk sykepleie med gode fagartikler gratis i posten to ganger årlig. I tillegg får de til tilbud om å delta i sykepleiefaglig nettverk innen geriatri og demens. Vi oppfordrer alle bachelorstudenter som er medlem i NSF om å bli gratis medlem i faggruppen ved å sende en sms med GERIATRI til 02409.

Ved universitetet i Stavanger ble vi tatt godt imot av universitetslektor Maria Handeland. Ved sykepleierutdanningen viser de at de tar eldrehelse på alvor ved å ha «praksisforberende undervisning» før studentene sendes ut til praksis i sykehjem. I fremtidens eldreomsorg har vi stort behov for varme hender, men vi har også behov for kloke hoder, (sykepleiere og andre helsearbeidere), som klarer å se forskjell på vanlig aldring og symptomer på sykdom hos den eldre. I tillegg må vi ha kunnskap om hvor viktig det er med aktivitet og glede også for de eldste og mest sårbare av oss som bor på sykehjem. 
 

Tor har spurt sykepleierstudenter i hele Norge om hva de ville syntes var viktig når de selv blir gamle? Og noen av svarene var: omsorg, nærhet, verdighet, familie, tacofredag, trekkspill, hyggelig samvær, felleskap, frihet, Netflix, mestring, glede, humor, trygghet, kjærlighet, nestekjærlighet, aktivitet, variasjon, velvære, katter, god mat, god øl, respekt og en meningsfull hverdag. Vi lar disse ordene stå til inspirasjon og refleksjon for alle som er engasjert i god eldreomsorg. Og for å sitere journalist Sofie Brasethi Nordlands avis: «For mange er sykehjemmet siste stasjon. Da burde det i det minste være fest på perrongen.»