Samefolkets dag 6. februar

Av Linda Bakkevoll, 06.02.2019

Mange stolte sykepleiere og andre i helsevesenet feirer i dag samefolkets dag. Gratulerer fra Norsk Sykepleierforbund!  Lihkku Sámi álbmotbeivviin!