55 prosent heltidsstillinger i november

Av NSF, 06.12.2018

I november 2018 ble det utlyst 1749 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 959 var heltidsstillinger, noe som utgjør 55 prosent.

Det ble utlyst totalt 2003 sykepleierstillinger på nav.no i november 2018. 959 var heltidsstillinger. 719 var deltidsstillinger, mens 254 av stillingene var ekstravakter eller sesongarbeid.

Norsk Sykepleierforbund har siden februar 2017 sørget for at alle utlyste sykepleierstillinger på nav.no blir registrert. 

Se hele statistikken i vedleggene.