Nytt fond fra Stiftelsen Organdonasjon

Av NSF, 06.02.2019

Stiftelsen Organdonasjon har opprettet et fond hvor sykepleiere kan søke om midler. Målet er å øke innsikt og kunnskap om organdonasjon. 

For 2019 er det satt av 300 000 kroner til fondet. Søknadsfrist er 29. mars.

Prosjektets tema/problemstilling må være innenfor Stiftelsen Organdonasjons formål og virksomhetsområde, som for eksempel:

  • Medisinsk – bedre tilgang på organer, utvikling av kunstige organer, bedre kvalitet på donororganer
  • Befolkningens holdninger – hvorfor man velger å si nei, hvorfor deler man ikke sitt standpunkt, kjennskap og kunnskap til temaet organdonasjon, holdninger hos ikke vestlige innvandrere
  • Pårørende – hvordan oppleves det å være pårørende til en som har gitt et organ, ivaretakelse av pårørende
  • Utdanning/skolering innen tema organdonasjon – fagpersonell, andre

Les mer og finn søknadsskjema på www.organdonasjon.no.