Studentvalget 2019

Av NSF

Her finner du informasjon om Studentvalget 2019.

Som studentmedlem skal du nå velge hvem som skal representere deg, og DU kan stille til valg!

Studentmedlemmene skal velge Fylkesrepresentant i sitt fylke, representanter fra sin skole til Årsmøtet i NSF Student, og representanter til Landsmøtet i NSF, og DU kan stille!

 

Som studentmedlem i NSF skal du velge hvem som skal representere deg, og dine medstudenter.

I årets studentvalg skal det velges følgende representanter:

- Fylkesrepresentant i ditt fylke (les mer om fylkesrepresentant-vervet her)

- Skoledelegat til Årsmøtet i NSF Student (20. - 23. juni) Les om Årsmøtet her.

- Studentdelegater til NSFs Landsmøte (november 2019) Les om Landsmøtet her.

Fylkesrepresentantene møter på Årsmøtet 19. juni for å få en innføring i deres rolle, resterende skoledelegater ankommer 20. juni til Årsmøtes start. 

 

Valget for alle tre vervene gjennomføres samtidig, og Studentvalget 2019 foregår slik:

 

Meldeperioden:
Fra 1. - 31. mars kan du melde deg som kandidat, eller nominere en medstudent som du mener vil være en god representant i ett eller flere av vervene. Dette gjør du elektronisk. Meld deg selv eller en annen som kandidat her (OBS! Kandidatskjema som sendes inn før 1. mars vil ikke være gyldig).

Stemmeperioden:
Fra 1. - 30. april kan du stemme på hvem du ønsker skal representere deg i fylkesstyret, på Årsmøtet og på Landsmøtet. Alle studentmedlemmer har stemmerett i Studentvalget.

 

Valgresultatene vil kunngjøres 2. mai på nsfstudent.no