Utlysning: Solidaritetssykepleiere - høsten 2019 og våren 2020

Av NSF, 11.03.2018

Nå kan du søke om å få reise som solidaritetssykepleier for Norsk Sykepleierforbund (NSF) høsten 2019 og/eller våren 2020. Søknadsfrist: 1. april.

NSF har i en årrekke samarbeidet med Tanga International Competence Center (TICC) i Tanga, Tanzania. TICC er et regionalt kompetansesenter, som engasjerer seg blant annet i helse og utdanning, men også utvikling for regionen generelt. Hvert år har ca. 250 norske sykepleierstudenter studie- og praksisopphold ved senteret.

I samarbeid med den lokale organisasjonen Hatua Na Maendeleo (HAMA) organiserer TICC en rekke aktiviteter, og har flere prosjekter der målet er å forbedre levekårene for familier og lokalsamfunn i Tanga.

To sykepleiere vår og høst

Gjennom samarbeidet med TICC ønsker NSF å være en støttespiller til deres aktiviteter sammen med HAMA. NSF ønsker samtidig å kunne tilby en unik mulighet for våre medlemmer til å bidra i regional helseutvikling i Tanga med erfaringsdeling og kunnskapsoverføring. Solidaritetssykepleierne vil fungere som faglige støttespillere for de programansvarlige og de lokale veilederne, diskusjonspartnere for studentene og ekspertise/arbeidskraft inn i de helserelaterte programmene.

TICC uttrykker et behov for større kontinuitet, særlig i arbeidet innen psykisk helse og rus, geriatri og skolehelsetjeneste. Derfor sender vi nå to sykepleiere høsten 2019 og to våren 2020.

Del av det lokale helsevesenet 

Aktuelle kandidater må ønske å være en del av det lokale helsevesenet, samt å bidra inn i lokale prosjekter ved senteret i en periode på tre måneder. Bolig vil være på senteret der NSF har et eget lite hus (delt bungalow) for våre medlemmer. Det utbetales et fast godtgjøringsbeløp pr. aktiv dag i Tanzania. Godtgjørelsen er skattepliktig. Det gis ikke kompensasjon for tapt arbeidsinntekt.

Solidaritetssykepleiernes arbeid vil være innenfor områdene skolehelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, geriatri og/eller psykisk helse og rus. Solidaritetssykepleierne vil ikke ha et eget veiledningsansvar, men det er viktig at de er gode rollemodeller overfor studentene, og at de er tilgjengelig for faglige spørsmål og støtte. Obligatorisk swahilikurs avholdes ved senteret ved starten av oppholdet. 

NSF ønsker sykepleiere med:

  • Minimum 5 års arbeidserfaring som sykepleier
  • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
  • Fordel med utlandserfaring/kjennskap til bistandsarbeid

 

NSF dekker reise, mat og opphold ved senteret, yrkesskadeforsikring, vaksiner (viktig at du opplyser dersom du ikke har fulgt standard norsk vaksineprogram i forkant) og utgifter til intervju. Tentativ utreise er 15.09.2019 (HØST) og 15.01.2020 (VÅR). Angi i søknaden om du ønsker å reise høst eller vår, eller om begge alternativer er aktuelt.

Søknad

Søknad skrives på engelsk, og det er ønskelig at du skriver noe om:

  • Hvem du er
  • Hvorfor du søker
  • Ditt mål med oppholdet
  • Har du noen tanker om hvilke(t) program du vil jobbe med? (se egen oversikt)
  • Eventuelt tidligere erfaring med lignende arbeid
  • Om du kan reise høst, vår, eller om begge deler er mulig
  • Husk å legge ved CV!

CV og søknad på engelsk sendes til TICC2019@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no innen 1. april 2019. 


Intervjuer for begge periodene vil etter planen skje i uke 18 i Oslo.
Ved behov for ytterligere opplysninger anbefaler vi deg å ta en titt på vår informasjonsside.
Eventuelt kan du sende mail til heidi.swensen@nsf.no.  

For mer informasjon om senteret og virksomheten: http://www.meetingpointtanga.net/ og prosjektets blogg: http://nsf-tanga.blogspot.no/