Innspill til fagfornyelsen 2020

Av Vigdis Haugan, 08.02.2019

Det er nå muligheter for å komme med innspill til første det av ny læreplan in helse- og oppvekstfag. Fristen er 18.februar for å komme med innspill til delen "om faget".

https://hoering.udir.no/Hoering/v2/316?notatId=614