Valgresultater fra generalforsamlingen:

Av Therese Kristin Havnsund, 09.02.2019

Det ble avholdt valg under generalforsamlingen og følgende navn er herved verdt å merke seg:

Styret:

Silje Bjerkelund Murphy - leder (NY)
Siv Elisabeth Hauglann - nestleder (NY)
Julie Hellan - kasserer (gjenvalgt)
Therese Kristin Havnsund - sekretær (gjenvalgt)
Merethe Lie Seglem - programansvarlig (NY)
Irene Hitland -programansvarlig (gjenvalgt)
 
Vararepresentantertil styret:
Liss Anita Tollefsen (NY)
Sonja Margrethe Eriksen (gjenvalgt)
 
Redaktører:
Hege Stai Solum (NY)
Kirsti Pleym Schumacher (NY)
 
Redaksjonskomitté (utnevnt av av styret utenom valget på generalforsamlingen):
Une Hauge (NY)
Brit Fosse Lea (Gjenvalgt)
Nora Rødbotten og Pia Amundsen deler vervet (NY)
Line Alvestad (UNN Harstad) (tidligere programansvarlig)
 
Nominasjonskomitté:
Ellen Vogt- leder (tidligere faggruppeleder)
Turid Bua - (tidligere leder i nominasjonskomitéen)
Knut Eyvind Hofseth (tidligere nestleder i faggruppen)
 
Vararepresentanter i nominasjonskomitéen:
Wenche Brattebø Fenne (tidligere medlem i nominasjonskomitéen)
Britt Fosse Lea (gjenvalgt til vara)
 
Tusen takk for innsatsen til de som trer ut og velkommen inn i gastrovarmen til dere som nå er blitt valgt inn :)