– Imponert over sykepleierne i primærhelseteamet

Av NSF, 11.02.2019

– Jeg er imponert over sykepleierne, sa nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Solveig K. Bratseth da hun besøkte primærhelseteamet ved Sørlandsparken legesenter.

Sykepleierne ved legesenteret har siden pilotprosjektet startet i april 2018, gjennomført selvstendige konsultasjoner og hjemmebesøk, og bidratt til bedre samhandling og pasientforløp.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) tok initiativ til å besøke senteret for å høre om deres erfaringer, sammen med Legeforeningen, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.

F.v. sykepleier og koordinator Trine Sandnes, fastlege Aleksander Sandnes, og spesialsykepleier psykiatrisk Bjørnar Haugland.

Bedre oppfølging

– Primærhelseteam med fastlege, sykepleier og helsesekretær skal arbeide ut fra pasientens behov, og gi et bedre tilbud enn den vanlige fastlegepraksisen. Målet med piloten er at tjenestene skal bli mer tilgjengelige for pasienten. Det blir større bredde i tilbudet, bedre oppfølging av pasienter med sammensatte behov og bedre opplæring av pasienter med kronisk sykdom, sier Bratseth.

Siden pilotprosjektet i Kristiansand startet i april 2018, har sykepleiere stått for mange selvstendige konsultasjoner og hjemmebesøk. De har bidratt spesielt mye innen psykisk helse og kronikeroppfølging, i tillegg til å sikre bedre ivaretagelse av de psykisk utviklingshemmede på senterets liste. Sykepleierne i teamet har også bidratt til vesentlig bedre og tettere samarbeid med sykehuset og øvrige kommunale tjenester.

– Vi kommer til å følge forsøket tett også videre, og vil vil reise mer rundt for å se flere av pilotene, sier Bratseth, som var imponert over det hun så.