Snart sykepleier?

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 11.02.2019

Overgangen fra student til sykepleier er både spennende og krevende. For at du skal være best mulig forberedt, inviterer Sykepleierforbundet deg til et nyttig mini-kurs om møtet med arbeidslivet. Det holdes på Kranen SFO onsdag 13. mars kl. 16 - 19.

  • Hvordan er det å jobbe som sykepleier?
  • Hvilke utfordringer kan jeg møte knyttet til faglig forsvarlighet, jus og etikk?
  • Hva betyr det å jobbe turnus?
  • Hvordan er sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår
  • Og hva bør jeg tenke på ved jobbsøking?

Dette er tema på Sykepleierforbundets mini-kurs onsdag 13. mars. Selv om kurset er mest rettet mot avgangsstudenter, kan også andre interesserte sykepleierstudenter delta.

Forelesere er Kjell-Ivar Løkken og Karen Brasetvik fra Sykepleierforbundets fylkeskontor i Østfold. Kjell-Ivar er intensivsykepleier og har jobbet mange år på sykehus før han ble rådgiver i Sykepleierforbundet. Karen er sykepleier med erfaring fra sykehus og hjemmesykepleie, samt mange år som leder for Sykepleierforbundet i Østfold.

Vi byr på pizza og har derfor behov for påmelding. Du kan melde deg på ved å sende e-post til siw.sedolfsen@nsf.no innen 8. mars.