Turnusplanleggingskurs for ledere i Molde 19 - 21. mars

Av Gerd Irene Malmedal, 12.02.2019

NSF Møre og Romsdal inviterer til arbeidstidsplanleggingskurs for sykepleierledere og andre med ansvar for turnusplanlegging. Kurset er gratis for medlemmer i Møre og Romsdal. Ikke medlemmer må betale  kr. 6500

Turnusplanleggingskurs_Thrana_Mars_2019_Invitasjon