Avgi din stemme i Studentvalget 2019

Av Thea Martine Olsen, 01.04.2019

Fra 1. til 30. april kan du stemme på hvem du ønsker skal representere deg i fylkesstyret, på Årsmøtet i NSF Student og Landsmøtet i NSF.

Du avlegger din stemme her!

Du kan som studentmedlem velge hvem som skal representere deg, og dine medstudenter i flere av NSFs besluttende organer i dette valget.

 

Studentvalget 2019 skal velge representanter til følgende verv:

- Fylkesrepresentanter (og vara) til NSFs fylkesstyrer

- Skoledelegater til NSF Students Årsmøte

- Studentrepresentanter til NSFs Landsmøte

Slik er prosessen i studentvalget:

Meldeperioden er i mars måned og innebærer at alle som har lyst til å stille til valg kan melde seg selv, eller du kan foreslå en medstudent du mener bør være kandidat. FRISTEN for å melde var 31. mars.

Stemmeperioden er i april måned, og innebærer at alle studentmedlemmer kan stemme på de kandidatene de ønsker fra sitt valgområde. Valgområdet er ditt fylke for fylkesrepresentanter, og ditt studiested for skoledelegater. 

Dersom du ikke rakk å stille, mangler mange av studiestedene fortsatt delegater og fylkesrepresentantkandidater. Dersom DU ønsker å "ettermelde" deg, send en mail med hvem du er og hvilken institusjon du går på, til nintol@nsf.no. Studentstyret kan, etter at stemmeperioden er over 30. april, supplere delegater og fylkesrepresentanter til Årsmøtet. BLI MED!

 

Les utfyllende informasjon om hvilke verv det skal velges representanter til her.

 

Har du spørsmål om valget? Kontakt studentrådgiver Nina Jeanette Tollehaug eller Trine Skaar.

 

Godt valg!