Lønnsnivåer og utlyste stillinger

Av Elisabeth Jeppestøl, 14.02.2019

Kvalitet i helsetjenestene er viktig, men vi er veldig bekymret for sykepleiemangelen. NSF mener at virkemidler som heltid og lønn er viktig for å kunne rekruttere og beholde sykepleiere.

I den forbindelse har NSF derfor kartlagt lønnsnivåer, slik at du som medlem kan følge med på lønnsnivået. Det å vite hva de tjener hos den arbeidsgivere du skal søke jobb hos, eller hva de tjenester hos andre arbeidsgivere kan være gode hjelpemidler når en skal lønnsforhandling. Informasjon om innsamlet lønnsdata for hele landet finner du på nsf.no/min side/sjekk lønnsnivå; https://www.nsf.no/medlemsnett/powerbi

Det jobbes mye med heltid hos mange arbeidsgivere, men NSF har vurdert at å følge med på hva som lyses ut, forteller mye om hvordan det går med arbeidet lokalt. Om arbeidsgiver vil ha heltid, så må de i første omgang begynne med å lyse ut heltidsstillinger. Ny statistikk på dette finner dere i denne artikkelen på NSF sine hjemmesider: https://www.nsf.no/vis-artikkel/4266340/17036/58-prosent-heltidsstillinger-i-januar