Fylkesmøtet 27. mars 2019

Av Lene Topper, 15.02.2019

Hvem skal representere Telemark på NSFs landsmøte i november? Fylkesmøtet i mars avgjør.

På fylkesmøtet som holdes 27. mars, deltar valgte delegater, hovedtillitsvalgte, fylkesstyret og lokale faggruppeledere. I disse dager velges det delegater på medlemsmøter som holdes ute i HTV-områdene.

I tillegg til at fylkesmøtet skal velge 5 delegater og minst 5 varadelegater, er hvordan skape «La Dolce Vita» på arbeidsplassen og den pågående omorganiseringsprosessen i NSF tema. Landsmøtet vedtar NSFs politikk og hvordan NSF skal være organisert etter at regionreformen har trådt i kraft. Skal vi følge de nye fylkesgrensene eller skal vi videreføre dagens organisering med 19 lokalkontor? Eller finnes det andre måter å organisere NSFs lokalledd på? Her blir det nok debatt både på fylkesmøtet og landsmøtet.

Vedlagt finner du innkalling og program for fylkesmøtet.

Påmelding til NSF Telemarks fylkesmøte 27. mars 2019 skjer elektronisk – se vedlagte lenke; https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4263600/12633

Påmeldingsfristen er 13. mars.