Lederkonferanse 25. april - hold av datoen !

Av Ann-Sissel Karlsen, 18.02.2019

"Kompetente sykepleieledere og sterke fagmiljø"

Norsk Sykepleierforbund Troms inviteterer våre ledere til spennende lederkonferanse.

 

 

Program, og mulighet for påmelding vil om kort tid publiseres på vår hjemmeside.