Innstilling til valg av delegater og varadelegater til landsmøtet

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 28.02.2019

Det var kommet inn forslag på totalt 16 kandidater til innen fastsatt frist.  De 16 var utgangspunkt for nominasjonskomiteens arbeid med innstilling til valgene under fylkesmøtet.

I tillegg kom det inn ett forslag etter fristen.  Forslagsstiller og kandidat er gjort oppmerksomme på at det i slike tilfelle er opp til fylkesmøtet å avgjøre (med 2/3 flertall) hvorvidt kandidaten får stille som kandidat under valgene.  Dette er regulert i NSFs lokale valgreglement.

Innstilling fra nominasjonskomiteen ble vedtatt i møte 30. januar, og er som følger (se også vedlegg på denne siden, for ytterligere informasjon og komiteens begrunnelse):

Delegater til landsmøtet 2019:

 1. Bente Irene Aaland
 2. Anne Bi Hoffsten
 3. Eli Stai
 4. Line Nerem
 5. Oddmund Myhr
 6. Ida Høiby

Varadelegater til landsmøtet 2019 (1. varadelegat deltar under landsmøtet):

 1. Ellen Solberg
 2. Jane Kristin Lund
 3. Nan Rognerud Løberg
 4. Marthe Nicolaysen
 5. Magne Tronstad
 6. Solfrid Optun Andersen

Øvrige kandidater:

 • Hanne Aasbrenn
 • Rønnaug Bysveen
 • Therese Norsted
 • Gudrun Strømsbu
  • Laila Johanne Taaje (Foreslått etter frist. Fylkesmøtet avgjør kandidatur jf. NSFs vedtekter)