Valg i NSF Hedmark 2019 - Fylkesmøtet 27. mars

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 18.02.2019

Som kunngjort i "Sykepleien" no. 9/2018, arrangerer NSF Hedmark fylkesmøte 27. mars 2019. I årets fylkesmøte skal fylkesleddets delegasjon til landsmøtet i 2019 velges.  Fylkesmøtet arrangeres på Scandic Elgstua Hotel i Elverum.

Fylkesmøtet arrangeres i tråd med NSFs vedtekter, § 4 B. I år skal fylkesmøtet velge NSF Hedmarks delegasjon til landsmøtet i 2019.

Det skal velges 6 delegater og 6 varadelegater til NSF`s landsmøte i november 2019.

Fylkesmøtet består av delegater valgt av og blant NSF medlemmer i Hedmark. Det er disse delegatene som velger landsmøtedelegater etter at nominasjonskomiteen har gitt sin innstilling.

Nominasjonskomiteens innstilling finner du under en annen artikkel på disse nettsidene.

Hvis du er valgt som delegat eller er innkalt til fylkesmøtet i kraft av annet verv i organisasjonen, kan du melde deg på, samt lese/laste ned innkalling og rammeprogram på denne siden: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4270949/12572

Her vil også detaljert kjøreplan/sakliste for fylkesmøtet bli lagt ut når den er endelig fastlagt.