Nominasjonskomiteens innstilling

Av Elise Steen, 18.02.2019

Nominasjonskomiteen i Buskerud har vurdert alle forslag til kandidater som var mottatt innen fristen 14. januar 2019. Komiteens innstilling kunngjøres med navn, og vil begrunnes nærmere i fylkesmøtet 14. mars, før valgene skal gjennomføres.

På grunn av nye regler i forhold til personvern, så presenteres nominasjonskomiteens innstilling og øvrige foreslåtte kandidater kun med navn. For å se mer informasjon om alle kandidater, både de nominasjonskomiteen har innstilt og de øvrige, må du logge inn med medlemsnummer og passord og klikke på lenken: https://www.nsf.no/vis-artikkel/4283874/12548/Presentasjon-av-kandidater-til-landsmotedelegater

Nominasjonskomiteens innstilling av delegater til landsmøtet. Delegatene presenteres i alfabetisk rekkefølge etter etternavn: 

Kristine Katrud Ask

Tom Frost

Heidi Neverdal Haugen

Pia Hirvonen

Heidi Hvaal

Janne Iversen

Linda Lavik

Siri Meyer

Liv Heidi Brattås Remo 

Nominasjonskomiteens innstilling av varadelegater hvor den første er prioritert, de øvrige står i alfabetisk rekkefølge etter etternavn: 

Gunn Kjersti Westerlund

Cecilie Føreland

Kathy Lie

Espen Gade Rolland

Sigrid Karin Tvedt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Øvrige kandidater i alfabetisk rekkefølge etter etternavn som er foreslått og sagt seg villig, men som ikke er innstilt:

Kirsti Borg Dramdal

Hege Haugen

Marit Hellesvik

Anita Schjøth

Espen Thorbjørnsen

Einar Tranøy

 

Nominasjonskomiteen består av følgende medlemmer og varamedlemmer:

Espen Bjørkenes, leder

Anne Grete Bjaaland, medlem

Hilde Arnesen, medlem

Evelyn Føreland, medlem

Ellen Cathinka Nannestad, medlem

Line Ek Andreassen, 1. vara

Hege Rognerud, 2. vara

Soveig Ask, 3. vara

Oddrun Haga-Dæhnes, 4. vara