Ny koordinator

Av Kristine Børsum Stenstad, 19.02.2019

Sentralt fagforum fikk i januar ny koordinator, og består nå av leder Edel Bruun Bastøe, koordinator Ine Myren Nesbø og ny koordinator Kristine Børsum Stenstad.

Leder av Sentralt fagforum er Edel Bruun Bastøe. Hun har langvarig bakgrunn som sykepleier og som leder av faggruppen for sykepleiere innen ortopedi. Leder i Sentralt fagforum skal bidra til å fremme Faggruppenes fag- og helsepolitiske prioriteringer, og å lede an i arbeidet med å styrke Faggruppenes samarbeid og stilling i NSF. Lederen velges blant faggruppenes medlemmer og velges for en landsmøteperiode.

Sentralt fagforums koordinatorer er i dag Kristine Børsum Stenstad og Ine Myren Nesbø. Ine har bakgrunn som intensivsykepleier og universitetslektor, hun har også erfaring fra NSFLIS´ lokalstyre i Hedmark. Kristine har jobbet innen akuttpsykiatrien, og har videreutdanning i flerkulturelt helsearbeid. Koordinatorenes hovedoppgave er å være et bindeledd og å samordne arbeidet mellom Sentralt fagforum, faggruppene og Fag- og helsepolitisk avdeling i NSF. Arbeidet er knyttet til NSFs strategiske mål, hvor en av koordinatorene har sitt hovedfokus innen innsatsområdet psykisk helse og rus.