Fagdag for medlemmer av NSFFS

Av Silje Severine Sætre, 19.02.2019

Det vil bli arrangert fagdag for faggruppens medlemmer 10. mai 2019. Fagdagen vil bli holdt i Auditoriet Rikke Nissen, ved Lovisenberg Diakonale sykehus fra kl. 09.15 til 16.00.

Det er utarbeidet ett foreløpig, spennende program. For å se hele programmet og påmelding se til høyre i kalenderen på førstesiden.

Vi håper å se så mange som mulig av dere!

Hilsen styret i NSFFS