Investering i framtidas helsetjeneste

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 19.02.2019

Økt lønn og utstrakt bruk av fulle stillinger er viktige virkemidler for å løse kompetanse- og bemanningsutfordringene i kommunehelsetjenesten i fremtiden. 

I sitt innlegg til avisene i fylket skisserer fylkesleder Bente Aaland hvordan kommunene bør søke å møte de utfordringene som primærhelsetjenesten står overfor.  Du finner hele innlegget vedlagt på denne siden.