Stiftelsen Organdonasjon midler til å fremme økt innsikt og kunnskap om organdonasjon

Av Simen Alexander Steindal, 19.02.2019

Til alle sykepleiere, 

Stiftelsen Organdonasjon har opprettet et fond hvor du kan søke om midler som vil fremme økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. Nedenfor følger informasjon om fondet vi har etablert.

Fond til forskning og fagutvikling

-som bidrar til økt innsikt og kunnskap om organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon tilbyr nå midler med formål om å inspirere til nye studier, og fremme forskning og utvikling som bidrar til økt innsikt og kunnskap innen organdonasjon. Vi ønsker med dette å stimulere til prosjekter som vil bidra til å oppfylle vår visjon om at alle som trenger det skal få et organ.

 

Prosjekter vi ønsker å støtte

Prosjektets tema/problemstilling må være innenfor Stiftelsen Organdonasjons formål og virksomhetsområde, for eksempel:

·         Medisinsk – bedre tilgang på organer, utvikling av kunstige organer, bedre kvalitet på donororganer

·         Befolkningens holdninger – hvorfor man velger å si nei, hvorfor deler man ikke sitt standpunkt, kjennskap og kunnskap til temaet organdonasjon, holdninger hos ikke vestlige innvandrere

·         Pårørende – hvordan oppleves det å være pårørende til en som har gitt et organ, ivaretakelse av pårørende

·         Utdanning/skolering innen tema organdonasjon – fagpersonell, andre

 Alle prosjekter der det er relevant, skal inkludere brukermedvirkning.

 

Beløp til utdeling

For 2019 har vi satt av kr 300 000,- til fondet.

Fondet vil ikke kunne dekke større prosjekter og forskerstillinger, men vil kunne bidra med en andel.

 

Søknadsfrist

29. mars, 2019

Et kvalifisert fagråd vil velge ut relevante prosjekter.

 

Slik søker du

Last ned vedlagte skjema. Skjema finnes også på www.organdonasjon.no, søk forskning.

Send utfylt søknadsskjema til: post@organdonasjon.no

 

Spørsmål kan rettes til Anniken B Lundgaard, mail: anniken.lundgaard@organdonasjon.no, mobil : 415 30 415

 

Alle søkere må sette seg inn i fondets retningslinjer.

 

 

Med vennlig hilsen,

 

Anniken Backe Lundgaard

prosjektleder/HR-ansvarlig

 

 

 

Stiftelsen Organdonasjon

Frognerstranda 4, NO-0250 Oslo

Tel: +47 21 04 34 00 Mob: +47 415 30 415

www.organdonasjon.no

 

Du må si det for å bli det. Del ditt ja med dine nærmeste!