Nominasjonskomiteens innstilling til delegatvalg til Landsmøtet

Av Anne Mette Falck Høiland, 20.02.2019

Nominasjonskomiteen har nå foretatt innstilling til valg av delegater og varadelegater til landsmøtet 2019. Valget skjer på Fylkesmøtet 12. mars.

Innstillingen gir etter nominasjonskomiteens mening den best sammensatte delegasjonen for NSF Akershus. 

På fylkesmøtet den 12. mars vil nominasjonskomiteen redegjøre for sitt arbeid og begrunne innstillingen. Der er det valgte delegater fra hele Akershus som har stemmerett og som vil velge den endelige landsmøtedelegasjonen fra Akershus.

NSF Akershus er tildelt 13 faste delegatplasser, og i tillegg er 1. vara også er møtende til landsmøtet. I tillegg er det en studentrepresentant.

Delegater til landsmøtet

Ragnhild Hegg – Fylkesleder Akershus      

Torgeir Birkeland – HTV Akershus universitetssykehus HF

Berit Langset - HTV Akershus universitetssykehus HF

Turid Lillian Mathisen – HTV Akershus universitetssykehus HF (Kongsvinger sykehus)

Jurga Alnes – HTV Oppegård kommune

Malin Drottninghaug - HTV Lørenskog

Eivind Sogn - Skedsmo kommune

Marthe Medby Røyne-Helgesen - HTV Bærum kommune

Rannveig Lie - HTV Ullensaker kommune

Marita Nødseth Lang - HTV Fet kommune

Tirill Svensen – Helsesykepleier Rælingen kommune

Evy Gamst – HTV videregående opplæring i Akershus

Tina Marie Andersen - HTV Ski kommune

 

Varadelegater til landsmøtet

 1. Vara: Svein Erik Nilson – Skedsmo kommune
 2. Vara: Skjalg Hagen Petersen- Akershus universitetssykehus HF
 3. Vara: Jana Hoffmann - Sørum kommune
 4. Vara: Cecilie Ålborg- Rælingen kommune
 5. Vara: Isabell Betsi Kuipers – Martina Hansen
 6. Vara: Vibeke Helen Hagen- Akershus universitetssykehus HF
 7. Vara: Maylin Urdal Johnsen – Bærum kommune
 8. Vara: Annette Hoffmann- Akershus universitetssykehus HF
 9. Vara: Elisabeth Hansson - HTV Nittedal
 10. Vara: Eirik Sverreson Indregård – Fet kommune
 11. Vara: Hege Andresen- Sørum kommune
 12. Vara: Stein Teppen – Skedsmo kommune
 13. Vara: Kathrine Asak- Fet kommune