Nominasjonskomiteens innstilling - delegater til landsmøtet

Av Kjell Ivar Løkken, 21.02.2019

Nominasjonskomiteen har gjort følgende innstilling til valg av 8 delegater og varadelegater fra Østfold til NSFs landsmøte 4. til 8.november 2019.

Valg skjer på fylkesmøtet den 29 mars.

Innstilte delegater (prioritert rekkefølge) - innstilling endret fra opprinnelig

1. Karen Brasetvik , fylkesleder NSF Østfold, e-post: karbra@nsf.no

2. Anita Granli, foretakstillitsvalgt Sykehuset Østfold, Spekter, e-post: anital@so-hf.no

3. Ann-Chatrin Linquist Leonardsen, førsteamanuensis/forsker/spesialsykepl.Høgskolen    i  Østfold/Sykehuset Østfold, Staten/Spekter, e-post: ann.c.leonardsen@hiof.no                                                                                                                                                                                                

4. Anne Kierulf Jacobsen, hovedtillitsvalgt Sarpsborg kommune, KS, e-post: anne.kierulf.ja@gmail.com

5. Øyvind Moksness, hovedtillitsvalgt Sykehuset Østfold, Spekter,                                        e-post: Oyvind.Moksness@so-hf.no

6. Gro Irene Lund, hovedtillitsvalgt Trøgstad kommune og fylkesstyremedlem, KS, e-post: gro.lund@outlook.com                   

7. Birgit Hjortkær Evensen, tillitsvalgt Sykehuset Østfold, Spekter,                                       e-post: xireve@so-hf.no

8. Anne Mette Pettersen, fylkesstyremedlem, KS,                                                                   e-post: anne.mette.pettersen@gmail.com

 

Innstilte varadelegater (prioritert rekkefølge) 

1. Hilde Iren Bakker Bjørneset, tillitsvalgt Fredrikstad kommune, KS,                          e-post: hildeset@gmail.com  

2. Heidi Kristin Langaker, hovedtillitsvalgt Sykehuset Østfold, Spekter,                                  e-post: heidi.kristin.langaker@so-hf.no

3. Wenche Remme, hovedtillitsvalgt Skiptvet kommune, KS, e-post: w-rem@online.no

4. Elisabeth Stø, hovedtillitsvalgt Halden kommune, KS,                                                         e-post: Elisabeth.sto@halden.kommune.no

5. Christian Strømnes, sykepleier Fredrikstad kommune, KS,                                                 e-post: christian.stromnes@outlook.com

6. Dag Werner Larsen, tillitsvalgt Sykehuset Østfold, Spekter,                                                e-post: dawlar@so-hf.no

7. Iolanda Machado, tillitsvalgt Sykehuset Østfold, Spekter,                                                  e-post: imfmachado@gmail.com

 8. Grundt, Lise, hovedtillitsvalgt Rakkestad kommune, KS,                                            e-post:lise.grundt@rakkestad.kommune.no

Øvrige kandidater i alfabetisk rekkefølge

  • Azad, Lana Ahmed, tillitsvalgt Sykehuset Østfold, Spekter,                                         e-post: lana_azad6@hotmail.com
  • Grefslie, Julie Elise, tillitsvalgt Eidsberg kommune, KS,   e-post:julie@grefslie.net                                     
  • Sili, Sandra, tillitsvalgt Eidsberg kommune, KS,                                                         e-post:silisandra87@gmail.com
  • Solbrekke, Lillian Marie, tillitsvalgt Sarpsborg kommune, KS,                                           e-post:lillima@live.no
  • Sukkebråten, Lajla M. Ek, hovedtillitsvalgt Råde kommune, KS,                                 e-post:lajlaek@online.no
  • Varsi, Hjalmar, tillitsvalgt Sarpsborg kommune, KS,                                                  e-post:hjalmarvarsi@hotmail.com
  • Aarøen, Kari, lektor Høgskolen i Østfold, Staten,                                                           e-post:kari.aroen@hiof.no