Rekordoppmøte for lokalt ledermøte

Av Arild Berland, 21.02.2019

I dag er nærmere 100 sykepleierledere samlet til ledermøte i regi av NSF Rogaland og lokal faggruppe for sykepleierledere. På programmet står foredrag av Elin Ørjasæter og Pål Iden.

Når NSF Rogaland og den lokale faggruppen inviterte til en ettermiddag med Elin Ørjasæter og Pål Iden var ikke ledermedlemmene sene med å melde seg på.

Ørjasæter underviser i personallledelse og har en lang karriere bak seg ommem headhunting, lederrådgivning og ekspertkommentator i radio og TV i arbeidslivsspørsmål.  Foredraget hun holder for lokale sykepleierledere i dag har hun kalt "Er du en leder eller bare en struts?"

Iden er tidligere fylkeslege i Rogaland og nå direktør i UKOM, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Hans foredrag har tittelen "Hvordan skal UKOM bidra til læring og forebygging ved alvorlige uønskede hendelser?"

NSF Rogaland ønsker alle involverte et inspirerende og lærerikt ledermøte!