Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 8

Av Line Orlund, 22.02.2019

Denne uken startet friskt, med møte i Oslo kommune om nedleggelsen av Lambertseter sykehjem. Kommunen beklaget at vi ikke var varslet om planene for sykehjemmet og vi har laget en plan for hvordan vi skal håndtere denne saken videre.

Besøk på barsel og barnekreftavdelingen på Rikshospitalet
Å besøke ulike tjenestesteder i Oslo er både lærerikt og viktig. Denne uken har jeg vært på to avdelinger på Rikshospitalet. På barsel fikk jeg innblikk i en svært hektisk hverdag der jordmødrene blir stadig mer bekymret for at de ikke rekker å gjøre alt de burde, i forhold til kvinnene og barna som er på avdelingen. Jeg har bedt om å få mer informasjon om avdelingen og ser frem til å jobbe videre med dette i mars.

At det er en stor belastning å jobbe med kreftsyke barn er nok ingen overrasket over. Jeg innrømmer imidlertid gjerne at jeg ble sjokkert da jeg snakket med en av sykepleierne på avdelingen, som kunne fortelle at de denne dagen skulle vært 13 sykepleiere på jobb, de var kun 8. De tillitsvalgte på barnekreftavdelingen (BAMS3) sendte i begynnelsen av november et varsel om alt for høy arbeidsbelastning og hvordan dette kan utgjøre en fare for barna som behandles på avdelingen. Det er snart fire måneder siden varselet ble sendt og de har ikke fått noen form for tilbakemelding. Det er helt uakseptabelt. Jeg kommer til å ta kontakt med fylkeslegen for å høre hvor saken står.

 

Varsel om rasisme på jobb
Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) har sendt et brev til oss i NSF Oslo der de forteller at de får inn mange tilbakemeldinger fra sykepleiere som opplever diskriminering fra pasienter på jobb. Omfanget de beskriver er høyere enn jeg var klar over og jeg er overrasket over at dette fortsatt er et så stort problem. Ledere ute har et ansvar for å beskytte de ansatte mot diskriminering, men jeg mener samtidig våre tillitsvalgte kan bidra til å sørge for at dette tas å alvor ute. I grevet fra OMOD fremkommer det at mange med minoritetsbakgrunn opplever at de ikke får skrive avvik når de opplever diskriminering og rasisme på jobb. Dette er selvfølgelig helt feil og NSF Oslo kommer til å ta kontakt med ledelsene både ved sykehusene og Oslo kommune for å minne dem om at det er et lederansvar å legge til rette for en god avvikskultur ute på tjenestestedene. Jeg har invitert Akhenaton Oddvar de Leon (Aki) som er leder i OMOD til lunsj i mars, så vi kan se hvordan vi sammen kan bidra til å redusere omfanget av dette.

 

Nils Rise gravlagt
Kapellet på Vestre Gravlund var fylt til randen da koordinerende hovedtillitsvalgt og fylkesstyremedlem Nils Karlsholm Rise, ble gravlagt i dag. Tillitsvalgte fra hele Oslo møtte opp for å ta farvel. NSF Oslo har lang tradisjon for å hedre tillitsvalgte som går bort med fanen kledt i sørgebånd. Gjennom hele begravelsen sto hans to nærmeste kolleger fanevakter. Jeg holdt en minnetale om Nils og jeg opplevde at vi bidro til å vise familien en side ved ham som de ikke kjente like godt. Takk til alle dere som kom for å vise ham denne siste respekten.