Nominasjonskomiteens innstilling på delegater og varadelegater til Landsmøtet.

Av Inger Roth Antonsen, 25.02.2019

Nominasjonskomiteen har nå foretatt innstilling til valg av delegater og varadelegater til landsmøtet 2019. Valget skjer på Fylkesmøtet 20. og 21. mars.

Innstillingen gir etter nominasjonskomiteens mening den best sammensatte delegasjonen for NSF Oslo. 

På fylkesmøtet den 20. og 21. mars vil nominasjonskomiteen redegjøre for sitt arbeid og begrunne innstillingen. Der er det valgte delegater fra hele Oslo som har stemmerett og som vil velge den endelige landsmøtedelegasjonen fra Oslo.

NSF Oslo er tildelt 20 faste delegatplasser, og i tillegg er 1. vara også møtende til landsmøtet. I tillegg er det en studentrepresentant.

20 Delegater (alfabetisk):

Gry Elisabeth Akre, Sagenehjemmet (Diakonhjemmet), Virke

Eirik Aldrin, Oslo kommune

Mia Andresen, Kunnskapsdepartementet, Staten

Berit Averstad, Oslo universitetssykehus, Spekter

Kari Bue, Oslo universitetssykehus, Spekter

Maren Clason, Oslo universitetssykehus, Spekter

Inga Harsem, Diakonhjemmet sykehus, Virke

Therese Heggedal, Oslo universitetssykehus, Spekter

Vibeke Hesselberg, Oslo universitetssykehus, Spekter

Anniken Klevjer Iversen, Lovisenberg diakonale sykehus, Spekter

Silje Linnerud, Lovisenberg diakonale høgskole, Virke

Ragnhild Nyhagen, Oslo universitetssykehus, Spekter

Line Orlund, Oslo kommune

Rolf-Andre Oxholm, Oslo universitetssykehus, Spekter

Tori Staff Reiremo, Oslo kommune

Bård-Eirik Ruud, Oslo universitetssykehus, Spekter

Jannicke Skodjereite, Oslo universitetssykehus, Spekter

Camilla Stalsberg, Oslo kommune

Terese Stomlien, Oslo kommune

Fredrik Myrvold Svendsen, Kreftforeningen, NHO

 

15 varadelegater (rangert):

1. Cathrine Holstad, Oslo universitetssykehus, Spekter

2. Mia Unhjem, Oslo universitetssykehus, Spekter

3. Marianne Carolin, Stiftelsen Grefsenhjemmet

4. Wibeche Fashing, Kreftforeningen, NHO

5. Anders Aasland, OsloMet, Staten

6. Anders Aasheim, Oslo universitetsskehus, Spekter

7. Anne Hauan Helle, Oslo universitetssykehus, Spekter

8. Abelone Lyng, Kantarellen, Stendi omsorg

9. Marianne Knotterud-Gaarder, Oslo kommune

10. Carina Skredland, Lovisenberg diakonale sykehus, Spekter

11. Marianne Nordahl, Oslo universitetssykehus, Spekter

12. Ansar Gadeer, Oslo universitetssykehus, Spekter

13. Ingrid Johansen, Oslo universitetssykehus, Spekter

14. Brita Storhaug, Oslo universitetssykehus, Spekter

15. Karine Mellqvist, Signo Conrad Svendsen senter

 

Øvrige (alfabestisk):

Merete Helland, Oslo kommune

Rita Helen Jensen, Oslo universitetssykehus, Spekter

Tine T. H. Johnsen, Oslo universitetssykehus, Spekter

Kris-Bremer Kristiansen, Lovisenberg diakonale sykehus, Spekter

Hanne Linnesholm, Oslo universitetssykehus, Spekter

Odd Rønningsveen, Oslo universitetssykehus, Spekter

Trude Frivåg Sæterstrand, Oslo universitetssykehus, Spekter

Linda Mari Tahir, Oslo kommune