Innkalling til generalforsamling i NSF-SPoR 13 juni 2019

Av Espen Gade Rolland, 25.02.2019

Innkalling og foreløpig sakspapirer finner du her.

NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR) innkaller til GF torsdag 13. juni på Thon Hotel Storo i Oslo i forbindelse med «Sykepleierkonferanse om psykisk helse og rus 13.-14.juni». 

 

Sakspapirer publiseres på nettsiden senest 2 uker før GF.

 

Med vennlig hilsen

Espen Gade Rolland, leder NSF-SPoR