Landskonferansen for veiledere

Av Siw Andrea Todal, 25.02.2019

Velkommen til landskonferanse i veiledning og 20-års jubileum!

Velkommen til landskonferanse i veiledning og 20-års jubileum!

VEILEDNING I GÅR – I DAG – I MORGEN