Bli med på Vervekampanje!

Av Tor Christian Bjelland, 25.02.2019

NSF SPoR ønsker enda flere medlemmer, og ønsker hjelp av deg til å få gode
sykepleiere med på laget.

Har du en venn/kollega som ikke er medlem er tidspunktet perfekt for å motivere til å bli med i SPoR. Alle nye medlemmer som blir innmeldt mellom januar og mai 2019 er med i trekningen av gratis deltagelse på sykepleierkonferanse (psykisk helse og rus) 13-14 juni. https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4277147/10513

Hvordan verver man?

Send en mail til vår medlemsansvarlig Ingun Haug med navn og kontaktinfo på sykepleiere du ønsker å verve.  ingun.haug@helse-nordtrondelag.no