Hovedtillitsvalgte

Av NSF, 01.03.2019

Margrethe Reianes

Mobil: 454 29 607

margrethe.reianes@stavanger.kommune.no 

Susanne Borre

Mobil: 975 09 236

susanne.borre@stavanger.kommune.no