Jordmorforbundet holdt tale på Stortinget for SVs stortingspolitikere og rådgivere

Av nsf, 01.03.2019

SV ba om møte med Jordmorforbundet på grunn av en rekke presseoppslag der forbundet har rettet søkelys på dagens utfordringer i fødsels- og barselomsorgen. Jordmorforbundet la vekt på bemanningsutfordringer, økonomiske kutt på bakgrunn av finansieringsmodellen til foretakene, nedleggelser av fødetilbud og utfordringer jordmødre nå møter med omlegging av finansiering av følgetjenesten i vårt innlegg på Stortinget.

Jordmorforbundet ønsker å bidra til en faktabasert og åpen dialog om faktiske forhold og kom med en rekke forslag til tiltak for å styrke fødselsomsorgen til de 20 beslutningstakerne som kom for å høre på vårt innlegg. Vi satt stor pris på det store engasjementet til forsamlingen som formidlet at de gjerne ville bidra for å sikre en bedre fødsels- og barselomsorg.Jordmorforbundet foreslår en NOU om hele svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Vi trenger en helhetlig og langsiktig plan for hvordan denne omsorgen bør utvikles for å sikre en god og framtidsrette fødselsomsorg.

Jordmorforbundet framhevet i møtet at det gjennom mange tiår er det bygd opp en god fødsels- og barselomsorg i Norge, som skal gi trygghet både for gravide, fødende, for barnet og for familien. Det er likevel nå en rekke forhold som gjør at vi har en sterk bekymring for om vi kan tilby den samme kvaliteten og tryggheten i framtida.

Det er godt dokumentert gjennom tilsyn, forskning og brukererfaringer at utviklingen i fødsels- og barselomsorgen nå går i feil retning. Funnene og lovbruddene viser tydelig at fødetilbudet totalt sett har blitt dårligere en rekke steder – og at fødselsomsorgen bærer preg av å ha blitt redusert til en minimumstjeneste.

Slik det økonomiske systemet i fødselsomsorgen er rigget, blir det fristende for økonomene i helseforetakene å ta ut det økonomiske potensialet som ligger i å bruke minst mulig ressurser på fødsels- og barselomsorg. Systemet er rigget helt likt som i det private næringsliv. Det dyreste for alle bedrifter, fødeavdelingen inkludert, er ansatte. Røde tall gir direkte kutt i tilbud og oppsigelser av jordmødre.

Jordmorforbundet foreslår en NOU om hele svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Vi trenger en helhetlig og langsiktig plan for hvordan denne omsorgen bør utvikles for å sikre en god og framtidsrette fødselsomsorg.