Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 9

Av Line Orlund, 02.03.2019

I denne fredagshilsenen vil dere se at mye av det jeg kommenterer, er oppfølging av saker jeg har skrevet om i tidligere. Det er veldig tilfredsstillende å se hvordan saker man har jobbet med, får en avslutning, samtidig er det en kjennsFylkegjerning at det meste av et vi driver med er langsiktig jobbing.

I forrige uke skrev jeg om at jeg var på besøk på barnekreftavdelingen (BAMS3) på Rikshospitalet. Jeg påpekte at det ikke var kommet noen tilbakemelding fra fylkeslegen på et avvik de hadde sendt i november 2018. I etterkant av besøket, sendte jeg en henvendelse til fylkeslegen der jeg gjorde dem oppmerksom på at det som var sendt fra de tillitsvalgte på BAMS3 måtte besvares. Jeg informerte samtidig om at jeg betraktet varselet de hadde sendt som et §17 varsel etter Helsepersonelloven. Her har jeg hentet litt informasjon om hva dette betyr: 

Det særegne ved varslingsplikten i helsepersonelloven § 17 sammenlignet med meldepliktene etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 og § 3-3 a, er imidlertid at det ikke er konkrete (potensielle) skadehendelser som utløser plikten. Den gjelder forhold generelt som anses å utgjøre en sikkerhetsrisiko uavhengig av konkrete hendelser, eksempelvis organisatoriske løsninger og bemanningens kvalitet og kvantitet.

Etter at jeg tok kontakt med fylkeslegen begynte ting å skje raskt. Allerede tirsdag ble NSF innkalt til fylkeslegen for å redegjøre mer for saken. Med på møtet var Therese Heggedal (HTV kvinneklinikken) og Hanne Linnesholm (tillitsvalgt på BAMS3). I møtet fikk vi informasjon om at arbeidsgiver hadde kommet med tilsvar til fylkeslegen, på vårt varsel av 2. november, allerede før jul. Dette var ikke kjent for oss. Vi fikk oversendt tilsvaret onsdag morgen og de tillitsvalgte startet umiddelbart arbeidet med å kommentere det arbeidsgiver hadde skrevet. Jeg må nesten få skyte inn at arbeidsgiver i tilsvaret, langt på vei bekreftet de samme forholdene som vi hadde varslet om. De hadde også beskrevet en rekke tiltak de mente var iverksatt for å bedre situasjonen. I våre kommentarer til arbeidsgivers tiltak fremkommer det imidlertid tydelig at vi ikke er enige i at de tiltakene arbeidsgiver viser til, reduserer belastningen på de ansatte og derved heller ikke faren for at feil kan skje i behandlingen av pasientene på BAMS3. Jeg er imponert over jobben de lokale tillitsvalgte på BAMS3 har lagt ned i det å dokumentere hvor kritiske forholdene på avdelingen er.  Det skal bli spennende å se hva fylkeslegen konkluderer med i denne saken.

Avvik
Jeg regner med at dere alle sammen har fått med dere den tragiske hendelsen på Haukeland, der en mann døde i akuttmottaket. Jeg kjenner ikke til saken utover det jeg har lest i aviser og sett på nyheter, men jeg har fått med meg at det stadig refereres til at de ansatte på avdelingen i lang tid hadde skrevet avvik om uforsvarlig lav bemanning. Når jeg reiser rundt og snakker med tillitsvalgte og medlemmer ute på arbeidsstedene, får jeg stadig tilbakemeldinger om at det er en kraftig underrapportering av uønskede hendelser. Jeg vet godt at det er vanskelig å få tid til å skrive avvik, og jeg vet at veldig mange opplever at avvikene ikke fører til noen som helst endring. Dessverre får jeg også høre om at det enkelte steder ikke aksepteres at det skrives avvik på f.eks. tidspress (noe som selvfølgelig er helt uakseptabelt). Jeg snakker også med mange ledere av helsetjenesten. Også de føler seg maktesløse. De har ofte ikke fullmakter til å leie inn vikarer ved sykefravær eller de har ikke økonomiske rammer i sine budsjett til å gjøre noe med situasjonen. Hva gjør vi da? Vel vi kan i hvert fall ikke gi opp. For lav bemanning, feil kompetanse hos de som er på jobb, manglende opplæring, mangelfullt utstyr og mye mer kan nemlig lett også føre til at vi gjør feil i pasientbehandlingen. Så et argument for å skrive avviksmeldinger jeg ber dere alle om å huske på, er at det også må skrives avvik for å beskytte oss selv. Sykepleier og jurist hos Pasient og brukerombudet i Oslo, Oddvar Faltin sa noe veldig klokt til meg og flere andre på en konferanse. Han fortalte at da han jobbet i klinikken og opplevde at de var for få på jobb, startet han vakten med å skrive følgende til ledelsen (noe fritt etter hukommelsen): Jeg Oddvar Faltin, kan ikke ta det sykepleiefaglige ansvaret på denne vakten, til det er vi for få på jobb. Jeg lover imidlertid å gjøre så gode faglige prioriteringer som mulig innenfor de ressursene vi har". De fikk bedre bemanning på avdelingen hans, for ledelsen kunne selvfølgelig ikke overse et slikt varsel.

Når man helst skulle vært to steder samtidig
Denne uken hadde jeg sagt ja til å delta på medlemsmøte på Volvat medisinske senter. Dessverre kom det samtidig et  medlemsmøte på Lambertseter sykehjem, det sykehjemmet som jeg tidligere har skrevet at skal legges ned. Det møtet var det vanskelig å få noen andre til å delta på, ettersom det var jeg som satt med informasjonen de trengte. Det er krevende når jeg får en dobbeltbooking som i dette tilfellet. Heldigvis har jeg en god nestleder og jeg er glad for at Bård kunne reise til Volvat. Jeg konstaterer at Volvat fikk valgt ny tillitsvalgt og at medlemmene på Lambertseter fikk oppdatert informasjon om prosessen rundt nedleggelsen av sykehjemmet. 

Årets sykepleier og årets sykepleieleder
Den 12. mai hvert år deler vi ut pris til årets sykepleier og årets sykepleieleder. Nå nærmer fristen seg og jeg er litt bekymret for at det er kommet inn veldig få forslag til hvem som fortjener denne prisen. Kjennere du en sykepleier som gjør en knakende god jobb som sykepleier eller som er en glimrende leder? Det eneste kravet, er at den som foreslås må være medlem.  Her kan du lese mer om hvordan du går frem for å nominere noen.

Planlagt og faktisk bemanning
Neste uke starter den årlige kartleggingen av planlagt bemanning vs faktisk bemanning i kommunehelsetjenesten. Samtlige hjemmetjenester og sykehjem i Norge skal kartlegges, her i Oslo er det mer enn 600 avdelinger. Kartleggingen foregår ved at de tillitsvalgte først legger inn hvor mange, med hvilken fagbakgrunn som skulle vært på jobb. Deretter registrerer de hvor mange og med hvilken fagbakgrunn som faktisk har vært der. I fjor viste tallene at nesten 1300, eller omtrent 24% av vaktene der det var planlagt sykepleier, ikke var dekket av en sykepleier. Dette har selvfølgelig store konsekvenser for hele tilbudet som gis i tjenestene. Vi opplevde at arbeidsgiver tok det vi fant i undersøkelsen på største alvor. Vi er spente på om årets undersøkelse viser om de tiltakene som ble satt inn har hatt effekt. Jeg ønsker alle dere som skal kartlegge lykke til (og hvis du er tillitsvalgt i kommunehelsetjenesten (både privat og kommunal) og ikke vet hva jeg snakker om - ta kontakt med hovedtillitsvalgt snarest).

Fylkesmøte 20.-21. mars
Hvert 4. år arrangeres det fylkesmøter over hele landet. På møtet vårt, velges de medlemmene som skal delta i landsmøtedelegasjonen til Oslo. Landsmøtet arrangeres i begynnelsen av november og Oslo har den største delegasjonen med 20 delegater og 1 vara. Det er lenge til landsmøtet og vi velger derfor 15 vararepresentanter. Totalt har 45 personer stilt til valg og det blir spennende å se hvem som skal være med å bestemme NSFs politikk fremover.

Normal velges også nytt fylkesstyre på fylkesmøtet, men fordi vi skal ha en stor sak på landsmøtet i år der vi skal avgjøre hvordan vi skal organisere NSF fremover, er dette valget utsatt til 2020. Det skal delta rundt 150 delegater fra hele Oslo på fylkesmøtet der mange politiske saker skal diskuteres. Dersom noen av dere som skal delta, ikke har meldt dere på, så haster det. Hvis du er vanlig medlem og ønsker å være med på møtet, er du velkommen til det, men skal du ha lunsj må du også melde deg på. Logg dere inn på nettsidene og finn arrangementet på Oslo sine sider på kalenderen https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4163296/12586

Ha en riktig god helg alle sammen!