Medlemsmøte Kongsvninger 20. mars

Av Torgeir Birkeland, 04.03.2019

Vi inviterer medlemmer fra Kongsvninger til medlemsmøte for å informere om B-delene og svare på spørsmål.

Ahus har gjort kjent at de ikke vil overta Innlandets B-del (lokale overenskomst). Dette innebærer to muligheter for NSFs medlemmer på Kongsvinger:

  1. Videreføre dagens B-del frem til neste hovedtariffoppgjør i 2020, hvor dere vil gå over til Ahus til B-del, eller
  2. Ahus har fremmet tilbud til NSF om at våre medlemmer ved Kongsvinger sykehus omfattes av Ahus`B-del fra våren 2019.

NSF Ahus ønsker råd fra medlemmene ved Kongsvinger om hva dere ønsker. Vi tilbyr også medlemsmøte på Kongsvinger sykehus 20. mars, slik at vi kan gå gjennom B-delene og gi dere muligheter til å stille spørsmål.

Tid: 20. mars kl. 15.45 - 17.30

Sted: Kongsvinger sykehus, auditoriet 6. etg.


Vi vil invitere medlemmene til å stemme over de to foreslåtte mulighetene. Har du spørsmål må du ta de med deg til møtet. Selve avstemmingen vil skje elektronisk i etterkant av medlemsmøtet. Det blir servering på møtet.