Nominasjonskomiteens innstilling

Av Keth E. Solberg, 06.03.2019

Nominasjonskomiteen i NSF Rogaland har nå foretatt innstilling til valg av delegater og varadelegater til Landsmøtet 2019. Valget gjennomføres på Fylkesmøtet 28. mars 2019.

Innstillingen gir etter nominasjonskomiteens mening den best sammensatte delegasjonen for NSF Rogaland. Vi har lagt vekt på delegatenes geografiske inndeling, representasjon fra de ulike statlige, kommunale og private sektorene, erfaring fra organisatorisk virksomhet i NSF samt engasjement.

På fylkesmøtet den 28. mars vil nominasjonskomiteen redegjøre for sitt arbeid og begrunne innstillingen. Der er det valgte delegater fra hele Rogaland som har stemmerett og som vil velge den endelige landsmøtedelegasjonen fra Rogaland.

NSF Rogaland er tildelt 12 faste delegater, og i tillegg er 1. vara møtende til landsmøtet.

Innstilte delegater etter prioritert rekkefølge:

 1. Nina Horpestad, Leder i NSF Rogaland.
 2. Solfrid Fuglseth, Nestleder i NSF Rogaland, Bryne videregående skole.
 3. Aud H. Riise, Foretakstillitsvalgt, Helse Stavanger.
 4. Marit Hay, HTV Sola Kommune, Psykisk helse.
 5. Susanne Borre, HTV Stavanger kommune.
 6. Åse-Berit Rolland, HTV klinikk psykisk helsevern - Helse Fonna.
 7. Gunhild Borgen Erikstad, HTV Virke, Tasta Sykehjem.
 8. Silje Birkeland Ege, Sykehjem/Hjemmetjeneste- Bjerkreim kommune.
 9. Anne Nilsen, HTV Karmøy kommune.
 10. Linda Østenstad, Haugesund kommune, Enhet for psykisk helse og rus.
 11. Aud Elisabeth Salen, Fylkesstyremedlem, Bergåstjern Sykehjem.
 12. Jone Thu, tillitsvalgt, Helse Stavanger - Stavanger DPS.

 

Innstilte varadelegater i prioritert rekkefølge:

 1. Siri Rugland Ree, HTV Sandnes kommune.
 2. Mette Øfstegaard, Fylkesstyremedlem, HTV Helse Stavanger.
 3. Andrika Hagfjäll- Lande, tillitsvalgt, Akuttmottak Haugesund sykehus.
 4. Margrethe Olsen Reianes, HTV Rennesøy, Tverrfaglige tjenester.
 5. Gunn Elin Rossland, HTV Helse Stavanger.
 6. Tove Elise Johansen, tillitsvalgt ledere i Helse Fonna.
 7. Monica Sunde, tillitsvalgt Sola Kommune, Hjemmesykepleie.
 8. Astrid Lillevik, HTV Stavanger kommune.