Rikslønnsnemnda behandler 20. mars

Av NSF, 08.03.2019

Behandlingen av konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i Rikslønnsnemnda som skulle startet torsdag 7. mars ble utsatt. Nå er ny dato klar: 20. mars.

I forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (pleie- og omsorgsoverenskomsten) ble behandling i Rikslønnsnemnda berammet til torsdag 7. mars. Nå er det besluttet at behandlingen er utsatt til 20. mars grunnet at nye medlemmer til Rikslønnsnemnda for tre nye år ble oppnevnt så sent som fredag 1. mars.

Saken skal behandles med de nyoppnevnte medlemmene.