Likestilling forutsetter heltidsarbeid

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 06.03.2019

Heltidsarbeid er en av grunnforutsetningene for å gi kvinner den økonomiske handlefriheten som er nødvendig for å oppnå likestilling.

I sitt innlegg i fylkets aviser i forkant av 8. mars, beskriver fylkesleder Bente I. Aaland hvor viktig heltidsarbeid er for likestilling.  Hele innlegget er vedlagt på denne siden.