Aktivitet i lokalgruppene

Av Tor Christian Bjelland, 06.03.2019

Det skjer en hel del i lokalgruppene rundt om i landet. Noen grupper er i sin spede begynnelse, mens andre ruller videre med etablerte styrer. Her får gir vi et lite innblikk av aktivtieten i 3 av våre lokalgrupper

 I Nord Trøndelag er det mye aktivitet. I 2018 gjennomførte lokalgruppen 3 medlemsmøter og 2 Fagseminarer. Medlemsmøtene flere ganger vært et samarbeid med tillitsvalgte, der SPoR har stått for det faglige innholdet og tillitsvalgte i NSF stiller med aktuelle saker fra sine områder. Et fagseminarene har vært i samarbeid med faggruppen for sykepleiere i geriatri og demens. Årsmøtet er avviklet og godt styre er på plass. 
Lokalgruppa i Nord Trøndelag stiller et viktig spørsmål i sitt videre arbeid i 2019:"har vi et tilfredsstillende tilbud i psykisk helse og rus til den samiske befolkning?" Sørsamer og deres språk er en minoritet  i minoriteten. 
 
I Møre og Romsdal  har det blitt gjennomført årsmøte med  fagkveld. Tema: Medikamentfritt behandlingstilbud, foreleser Anja Mari Bjørkavåg ved Vegsund DPS. Lokalgruppa sier de kunne ønske seg større oppmøte på fagkveldene som blir arrangert.
 
SPoR Vestfold inviterte til samling og foredrag i januar sammen med NSF og Sykehuset i Vestfold. Foredraget hadde som formål å motivere slitne, men viktige sykepleiere for Norges innbyggere!
Det ble tilsammen over 40 deltakere, der SPoR også fikk 10 nye medlemmer. 
SPoR fikk 10 nye medlemmer, og har nå 70 ialt. Nytt årsmøte blir avholdt i en av de kommende ukene.