Jordmorforbundet markerer kvinnedagen 8. Mars

Av Jordmorforbundet, NSF, 07.03.2019

I morgen feires 8. Mars og vi er stolte av at vi i Jordmorforbundet og NSF har lang tradisjon for å markere den internasjonale kvinnedagen​. Mange steder i landet går NSFs trommekorps fremst i 8. mars toget. I lys av barselopprøret i 2018 som er like aktuelt i dag, og opprør mot sentralisering av fødetilbud som mobiliserer sterkt og bredt, oppfordrer vi deg til å delta på de lokale arrangementene rundt om i landet.

Hovedparolene 2019 er blant annet:
 

"Forsvarlig fødsel- og barselomsorg i hele landet"

"Vi krever hele faste stillinger"

"Stans vold og trakassering av kvinner"

"Stopp voldtekt som våpen mot kvinner i krig og konflikt"

 

 

I fjor lagde vi en plakat i forhold til barselopprøret. Den er like aktuell i år, og kan printes ut i A3-format og tas med, om du skal gå i toget. Denne ligger som eget vedlegg her. Det er også mulig å printe ut plakater fra de andre delene av #jordmorkan kampanjen. Lenke til matriell: https://www.nsf.no/vis-artikkel/3279061/539456/-JordmorKan-
Det er vanlig praksis at paroler/faner skal godkjennes av den enkelte 8.mars komité, så hvis du eller din lokalgruppe ønsker å stille med egen parole i toget, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med komiteen for godkjenning. 
Du må gjerne gå i tog sammen med gode kolleger i DNJ da vi har alle samme mål. En styrket jordmortjeneste til det beste for landets kvinner og barn.

Leder og nestleder i Jordmorforbundet  var nylig på besøk hos SVs stortingsgruppe for å belyse utfordringene knyttet til dagens føde- og barselomsorg. Deres hovedpunkter kan du lese her: https://www.nsf.no/vis-artikkel/4306371/10505/Jordmorforbundet-holdt-tale-paa-Stortinget-for-SVs-stortingspolitikere-og-raadgivere

Du oppfordres også til å lese dette innlegget med jordmorforbundets tanker om sentraliseringen av fødselstilbudet:  https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/02/17/kvinner-og-barns-helse-settes-i-spill-i-fodselsomsorgen/?utm_source=Nytt%20fra%20Jordmorforbundet%2C%20feb.2019_27.02.2019_4270661&utm_medium=email&utm_content=textlink&utm_campaign=Kvinner%20og%20barns%20helse%20settes%20i%20spill%20i%20f%26oslash%3Bdselsomsorgen!

 

Bilder fra 8. mars 2018

 

Lykke til med 8.mars-markeringen der du bor! 

 

Med vennlig hilsen styret i Jordmorforbundet NSF