Endelig økning i heltidsstillinger

Av NSF, 08.03.2019

- Kampen for heltid er en viktig kvinne- og likestillingskamp. Kvinner jobber oftere deltid enn menn noe som fører til at kvinner taper pensjonskampen og kan komme i en økonomisk skjev stilling i samlivet. Derfor er kampen for heltid en viktig kvinnekamp, og en av de viktigste sakene for fagbevegelsen, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

- Siden 2017 har vi kartlagt antallet utlyste heltids- og deltidsstillinger i kommuner og helseforetak. I denne perioden har både kommuner og helseforetak forbedret seg og lyser nå ut flere heltids- enn deltidsstillinger, sier By.

Heltidskartlegging
Norsk Sykepleierforbund har i samarbeid med Retriever kartlagt antall sykepleierstillinger som er lyst ut på nav.no fra og med februar 2017. Kartleggingen viser at det er positiv utvikling både i kommuner og helseforetak. Det er imidlertid store geografiske forskjeller.

- Vi ser at det er fremgang i begge sektorene. Ekstra gledelig er det å se at kommune-Norge har skjerpet seg og lyser nå ut langt flere heltidsstillinger enn tidligere. Kommunene har tatt igjen og levere bedre enn helseforetakene på heltid, sier By.

Sykepleiermangel
Norge mangler i dag 6.000 sykepleiere og spesialsykepleiere ifølge NAV, Samfunnsøkonomisk Analyse mener Norge kan komme til å mangle hele 75 000 sykepleiere om 20 år og NSF har tidligere kartlagt at norske kommuner bruker over 1 milliard kroner på leie av vikarer innen helse- og omsorgssektoren.

- Heltid er en av de viktige faktorene for å løse den store sykepleiermangelen. Det fine med å bruke penger på heltid fremfor vikarer er at det ikke bare gir den enkelte sykepleier bedre arbeidstaker- og pensjonsrettigheter, men det gir også den enkelte pasient større grad av forutsigbarhet, trygghet og stabilitet i hverdagen, poengterer By.

Kvinnedagen
I følge Store norske leksikon ble Kvinnedagen innstiftet i København i 1910 på Den annen internasjonales sosialistiske kvinnekongress. Initiativet til Kvinnedagen ble tatt av den tyske feministiske sosialisten Clara Zetkin. I utgangspunktet skulle dagen fungere som en aksjonsdag for kvinnestemmeretten. Dagen ble for første gang markert i Norge i 1915. I forbindelse med det internasjonale kvinneåret 1975 ble 8. mars proklamert som internasjonal kvinnedag av FN. I dag markeres den i større eller mindre grad av kvinner og menn over hele verden.